M-Acoustic – Audyt akustyczny

Audyt Akustyczny

    Audyt akustyczny w procesie projektowania jest weryfikacją projektu architektonicznego. Polega on na sprawdzeniu warunków akustycznych panujących w danym pomieszczeniu.

Audyt wykonuje się na podstawie:

  • wizji lokalnej,

  • dokumentacji technicznej.

Niezależni eksperci sprawdzą projekt elektroakustyczny oraz przeprowadzą symulacje akustyczne a następnie przedstawią wyniki w formie raportu. Na podstawie, którego będzie można poprawić wszystkie uchybienia, tak aby stworzyć jak najlepszą, spełniającą wszelkie oczekiwania drogę elektroakustyczną.