Ochrona przeciwdźwiękowa

Polega na sprawdzeniu czy dane pomieszczenie spełnia normy hałasu dla swoich zastosowań. W przypadku negatywnego wyniku, wprowadzamy konieczne zmiany aby dane pomieszczenie uzyskało zalecane parametry.