Pomiary akustyki pomieszczeń

pomiary akustyki pomieszczeń

     Pomiary akustyki pomieszczeń umożliwiają wstępną ocenę sal pod kątem długości czasu pogłosu (tj. echa), czasu wczesnego odbicia, itp. Obliczenie tego parametru pozwoli na dobór odpowiedniego materiału, jego ilości oraz wyznaczenia miejsc, w którym należy go umieścić. Celem obliczeń jest dobranie materiałów, aby uzyskać najlepszej jakości dźwięku i spełnić normy międzynarodowe.

Czemu pomiary akustyki pomieszczeń są tak ważne?

Pomiar te są podstawą do przygotowania projektu elektroakustycznego mającego na celu dostosowanie przestrzeni dźwiękowej do Państwa oczekiwań. Dzięki raportom z pomiarów można rozpocząć działania w celu poprawy jakości rozprzestrzeniającego się po pomieszczeniu dźwięku dzięki np. ustrojom akustycznym lub zastosowaniu innych materiałów na etapie projektowania wnętrz.

W celu zapoznania ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu.