Pomiary hałasu

Boeing 787 w lociePomiary hałasu polegają na zmierzeniu wartości zakłóceń docierających do odbiorcy.

W przypadku pomieszczeń zamkniętych pomiar hałasu polega na sprawdzeniu izolacyjności akustycznej ścian. Odbywa się to po przez zmierzenie hałasu na zewnątrz a następnie w środku badanego układu. Wyniki pomiarów określą izolacyjność akustyczną. Jeśli izolacyjność ścian, sufitu, podłogi, okien jest niewystarczająca, specjaliści z M-Acoustic doradzą jak można poprawić te wartości. Dla obiektów użyteczności publicznej wykonujemy projekty akustyki wnętrz.

Dla przestrzeni otwartych hałas mierzy się w określonych przedziałach czasowych. Wartość ta nazywa się „równoważnym poziomem dźwięku A, wyznaczany dla przedziału czasu odniesienia”. Pomiar hałasu jest szczególnie ważny wszędzie tam gdzie jego dokuczliwość jest wysoka dla ludzi.

Miernik hałasu SL-4011Dlaczego warto wykonać pomiary hałasu?

Pomiary hałasu są wykorzystywane do tworzenia raportów i ekspertyz w dziedzinie ochrony przeciwdźwiękowej oraz ochrony środowiska. Hałas ma bardzo duży wpływ na ludzki organizm. Może powodować zmęczenie, depresje, stany lękowe, bezsenność oraz przyczyniać się do wielu innych jednostek chorobowych. Dlatego tak ważne jest aby zapobiegać nadmiernej ekspozycji organizmu na hałas.

Na podstawie raportów z pomiarów hałasu sądy orzekają czy dane miejsce jest bezpieczne dla człowieka czy nie. W konsekwencji nakazują zmiany ich poprzez np. zastosowanie ekranów akustycznych lub wymianę okien na bardziej dźwiękoszczelne.

M-Acoustic wykonuje pomiary hałasu za pomocą mierników 1 kl. uznanych światowych producentów takich jak: Svantek, Sonopan, NTI, Bruel&Kjaer.