Pomiary instalacji elektroakustycznej

pomiary instalacji elektroakustycnej

Pomiary instalacji elektroakustycznej są to pomiary polegające na sprawdzeniu całej drogi elektroakustycznej od źródła sygnału poprzez tor obróbki, tor wzmocnienia aż po przetworniki (zestawy głośnikowe). Celem takich pomiarów jest sprawdzenie czy instalacja została prawidłowo wykonana oraz czy opisy poszczególnych sekcji zgadzają się z projektem/ założeniami.

Pomiary te wykonuje się w celu zminimalizowania uszkodzenia bardzo drogiej aparatury elektroakustycznej. Jeśli np. z jakiegoś powodu sygnał wyjściowy ze wzmacniacza mocy trafi do urządzenia innego niż zestaw głośnikowy najpewniej spali to urządzenie. Przy tworzeniu dokumentacji projektowej ważnym aspektem jest rzetelne opisanie wszystkich sygnałów przychodzących i wychodzących z i do urządzeń E-A.

M-Acoustic wykonuje pomiary instalacji elektroakustycznej:

  • Drożności kabli między punktami Ai B ( od konsolety do Stageboxa, od konsolety miksującej do wzmacniacza mocy, od wzmacniacza mocy do kolumny głośnikowej itp. )
  • Rezystancji kabli między odcinakami A i B ( pomiary mogą być wykonane zarówno przed jak i po wykonianiu złączy)
  • Pomiar zgodności z opisem – czasem zdarza się że przy bardzo skomplikowanych instalacjach gdy do jednego punktu schodzi się wiele kabli nie trudno o pomyłkę w opisie. Znając wytyczne projektowe jesteśmy w stanie namierzyć taką usterkę i ją naprawić poprzez prawidłowe oznaczenie.

Po za samym sprawdzeniem parametrów elektrycznych kabli sygnałowych M-Acoustic może zaproponować alternatywne rozwiązania celem poprawy jakości lub/i optymalizacji brzmienia systemu nagłośnieniowego.