Pomiary nagłośnienia

Pomiary nagłośnienia – co to?

pomiary nagłośnienia

Pomiary nagłośnienia to zaawansowane pomiary polegające na sprawdzeniu różnych atrybutów dźwięku. Taki atrybutami/ parametrami są:

  • Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) który w uproszczeniu możemy nazwać Głośność

  • Pasmo przenoszenia częstotliwości

  • Współczynniki zrozumiałości mowy STI/ RaSTI

Wykonując powyższe pomiary jesteśmy w stanie określić czy dany system nagłośniowy spełnia swoje zadanie.

Projektując instalacje DSO (dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze) najważniejszym parametrem jest zrozumiałość mowy przekazywanych komunikatów. To dzięki nim personel, wie że istnieje zagrożenie i należy uciekać. Dlatego tak ważne jest aby tego typu systemy spełniły rygorystyczne normy bezpieczeństwa. M-Acoustic wykonuje pomiar STI w istniejących już instalacjach nagłośnieniowych.

Dla Instalacji PA ( Public Adress) ważne jest przekazywanie komunikatów słownych np. reklam centrach handlowych. Oferta M-Acoustic kierowana jest również do zarządców sklepów wielkopowierzchniowych, którzy chcą poprawić zrozumiałość komunikatów.

Często Systemy PA nie tylko służą do przekazywania komunikatów ale również mają za zadanie tworzenie odpowiedniego klimiatu w danym sklepie/przestrzenie poprzez emisje odpowiedniego podkładu muzycznego. Ważnym aspektem jest dobór głośników tak aby nie tylko sprawdzały się przy komunikatach, ale również grały możliwie pełnym pasmem akustycznym dostarczając miły dla ucha podkłada muzyczny.

UWAGA : Głośniki do DSO mają inna charakterystykę przenoszenia i najczęściej NIE nadają się do emisji muzyki tła wysokiej jakości. Dlatego zaleca się aby stosować 2 odrębne systemy tam gdzie to możliwe lub programowo zmieniać charakterystykę przenoszenia w zależności od pełnionej w danym czasie funkcji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.